+46 (0) 31 788 47 80 info@allie.se
sve / eng

Våra specialområden

Fastighet


Vi hjälper klienter med juridiska lösningar hänförliga till alla aspekter av fastigheter – allt från förvärv, exploatering, hyra och arrende, till överlåtelse och tvister.

Bolagsfrågor


Vi tillhandahåller juridisk rådgivning i allehanda bolagsfrågor, bl.a. bolagsbildning, kapitalanskaffningar och bolagsstyrning.

Entreprenad


Vi biträder beställare, entreprenörer och konsulter i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Vi hjälper även klienter med planering, upphandling, genomförande och uppföljning av entreprenader samt vid entreprenadrättsliga tvister.

Kommersiella avtal


Vi biträder klienter med att upprätta, förhandla och granska olika typer av vanligt förekommande kommersiella avtal, bl.a. agent-, återförsäljar-, inköps- och samarbetsavtal.